Presentatie

Doel van het VALDEM-project is de bevordering, in het grensgebied Frankrijk-Wallonie/Vlaanderen, van de recyclage van materialen die het resultaat zijn van de sloop of afbraak van gebouwen, en het informeren van industriële actoren over bestaande of opkomende scheidingstechnologieën (met name door middel van workshops of demonstraties). In een geografisch gebied waar de soorten gebouwen vergelijkbaar zijn, vereist een rationalisering van de verwerking van dit sloopafval een op het grondgebied afgestemde circulaire economie om rendabele zuiveringsprocessen te ontwikkelen. Dit project zal ook homogene materiaalstromen opleveren die nieuwe toepassingen kunnen integreren en waarvan de milieuwaarde is geverifieerd in vergelijking met de huidige situatie (bv. storten) door middel van een levenscyclusanalyse. Het consortium, bestaande uit de CTP (lead partner) en ARMINES, Cd2e, INISMa, IMT Lille Douai, NéoEco, ULiège-GeMME, ULiège-PEP' s, wil de overdraagbaarheid van de behaalde resultaten naar de industriële wereld aantonen en mogelijkheden creëren om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Begrotingsmiddelen: 3.557.608,84 €

Looptijd: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020

logo-ctp logo-armines logo-cd2e logo-inisma logo-imt logo-neoeco logo-ulg
Réalisation SIP