Acties 2018

Conferentie van het Europese project SeRaMCo: "Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products", Universiteit van Luxemburg, Belval Campus, 28-29 november 2018

Meer informatie: https://seramco.uni.lu


Technische dag: "Nouvelles clés de l’innovation pour valoriser les ressources minérales primaires ou secondaires : rechercher, analyser, préparer et séparer", Tournai (België), 8 november 2018

Meer informatie: Bulletin d'inscription


3de editie van de Franse internationale conferentie NoMaD (Nouveaux Matériaux et Durabilité), Luik (België), 8-9 november 2018.

De conferentie zal drie thema's behandelen: de eerste heeft betrekking op de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe bouwmaterialen, de tweede op de duurzaamheid van bouwmaterialen in het algemeen en de laatste op de gevolgen voor de gezondheid, het comfort of de veiligheid van de bewoners. Zowel numerieke als experimentele werken kunnen worden gepresenteerd.
Meer info: https://www.nomad2018.be/


8e editie van de internationale [avniR] Conferentie, Lille, Frankrijk, 7- 8 november 2018

Meer informatie: >> Découvrir les sessions


Neo-Eco heeft deelgenomen aan de RDV-dagen in de stad in de "Cité des Congrès de Valenciennes", op 27 en 28 juni 2018

Presentatie van de innovatieve deconstructie- en materiaalherstelaanpak tijdens een conferentie

https://www.rdvaveclaville.fr


Deelname van ULiège (GeMMe) aan het symposium georganiseerd door IRMA in Ljubljana (Slovenski Kolokvij o Betonih Ljubljana) op 4 juni 2018         

L. Courard gaf een presentatie over de recyclage van betonelementen, gebaseerd op het werk dat is uitgevoerd in het kader van VALDEM (Verhoging van de eigenschappen van beton met gerecycleerd bouw- en sloopafval).


23/05/2018 - Colloquium: Het gebruik van herbruikbare materialen in een creatief proces

In het kader van het interreg RE C² project wordt op 23 mei 2018 een symposium georganiseerd over het gebruik van herbruikbare materialen in de architectuur.

Informatie: http://rec2.eu/Agenda-17-Les_materiaux_de_reemploi_dans_un_process_creatif


Deelname van ULiège-PEP's (S. Groslambert) aan het SAM12-congres in Metz op 22 en 23 mei 2018

Mondelinge presentatie van het Valdem-project tijdens sessie 4 (Circulaire economie, voorbij de hype), alsook de eerste resultaten van de levenscyclusanalyse van de recyclage van betonblokken en de integratie van gerecycleerde aggregaten in hun productie (samenwerking met ULiege - GeMME).


Eerste conferentie van het IMT Civil Engineering Institute in Parijs op 15 maart 2018

Tijdens deze conferentie presenteerde het ITM Lille Douai enkele resultaten van het VALDEM-project.

Een eerste presentatie werd gemaakt door S. Rémond over de karakterisering en terugwinning van gerecycleerd zand. Een tweede presentatie werd gemaakt door D. Bulteel over de valorisatie van gemalen bakstenen als gemengde bindmiddelen.


13/03/2017 - Voortgang & Presentatie van resultaten by Cd2e, Rue de Bourgogne - Base du 11/19, 62750 Loos-en-Gohelle - FRANCE

In het kader van het Interreg FWVL VALDEM-project dat gewijd is aan de valorisatie van materiaalstromen ten gevolge van sloop/verbouwing, hebben de partners de vooruitgang van het project en de behaalde resultaten voorgesteld aan de betrokken industriëlen (sloopbedrijven, erkend sorteercentrum, bouw- en openbare werkenbedrijven, producenten van stortklaar beton en geprefabriceerde betonelementen).

Verder heeft mevrouw L. Van Cauwenberghe (Tracimat) presenteerde het in Vlaanderen opgezette traceerbaarheidssysteem voor sloopafval.

Een Frans voorbeeld van een sloop- en afval-tot-producten-audit werd geïllustreerd door de interventie van Neo-Eco.

Tevreden ?

Er is een tevredenheidsenquête gehouden. Er was 46% respons en de gemiddelde rating is 8/10. De aanwezige industriëlen konden hun interesse uitdrukken voor een bepaald punt van het project, wat leidde tot 5 verzoeken om bevoorrechte contacten, zowel aan Franse als aan Waalse zijde.

logo-ctp logo-armines logo-cd2e logo-inisma logo-imt logo-neoeco logo-ulg
Réalisation SIP