Resultaten

Scheidingsbehandelingscircuits voor sloop- en deconstructieafval (CTP-Inisma-Neo Eco-ontwikkeling)
Documenten te downloaden 

Slijpproeven van betonblokken (CTP - ULiege - IMT) (EN)

Scheidingstests Baksteen en Beton Dichtheidstests (FR)

HISER-conferentie 2017 - Presentatie (Dr. H. Brequel) (EN)

HISER-conferentie 2017 - Artikel "Vergelijkende casestudy over de praktische behandeling van bouw- en sloopafval door verschillende wetgevingen in Frankrijk en België (Wallonië en Vlaanderen)" - Dr. Hervé Brequel; Benoît Mignon. (EN)

Identificatie van terugwinningsmethoden voor gegenereerde materiaalstromen (IMT Lille Douai en ULiege)

Er lopen 3 gezamenlijke proefschriften tussen IMT Lille Douai en ULiege.
Het eerste betreft "het onderzoek naar de formulering en eigenschappen van zelfverdichtend beton op basis van recyclageboetes",
het tweede is getiteld "Gipsresiduen in gerecycleerde materialen: chemie en effecten op de microstructurele en mechanische eigenschappen van cementgebonden mortels",
en het derde heeft betrekking op de "Recycling fijnkorrels van silicaatmaterialen (stenen, tegels): ontwikkeling van hydraulische bindmiddelen".

Documenten te downloaden

Design and properties of self compacting concrete based on recycled fine particles - Poster

Gypsum residues in recycled materials - Poster

HISER Conference 2017 - Article "Properties of concrete blocks made with recycled concrete aggregates: from blocks wastes to new blocks - Zengfeng Zhao; Luc Courard; Frédéric Michel, Sébastien Remond; Denis Damidot

(RF)²B - Gebruik van gerecycleerd beton in de formulering van zelfverdichtend beton (FR)

(RF)²B - Gipsresten in recyclage fijnstof (FR)

Levenscyclusevaluatie (Cd2e - ULiege PEP' s)

Evaluatie van de milieu-, economische en maatschappelijke effecten in verband met de processen en behandelingen die van het sloopafval tot het eindproduct zijn ontwikkeld.

Documenten te downloaden

Poster LCM 2017 (EN)

LCM of construction waste towards circular economy of buildings: VALDEM project

CoTech ACV 28/03/2017 (FR)

logo-ctp logo-armines logo-cd2e logo-inisma logo-imt logo-neoeco logo-ulg
Réalisation SIP